Fillo nje profesion

te ri ne industrinë më premtuese atë të Energjisë së Ripërtërishme.

Trajnim: Niveli 1 Matje të objekteve sipas standardeve

Si të bëni matjen e objekteve për sisteme Solare?

Solarkosova ne bashkëpunim me inxhinier gjerman dhe bashkëpunëtor nga Fakulteti i Achen-it, ka filluar nivelin e parë të trajnimit për të gjithë të interesuarit për t’u spacializuar në zhvillimin e sistemeve solare për vetë-konsum.

Trajnimi do kete keto nivele:

Niveli 1. Matje të Objekteve sipas standardeve te industrisë

Niveli 2. Dizajnimi i sistemit Solar (vetëm për Inxhinier të diplomuar)

Niveli 3. ROI

Niveli 4. Montimi dhe Instalimet

Niveli 5. Konfigurimi (vetem për Inxhinier të diplomuar)

Niveli 6. Mbikqyrja dhe kontrolli (vetëm per Inxhinier të diplomuar)

Niveli 7. Mirëmbajtja

Agjenda- Trajnim:

Niveli 1. Matje te Objekteve sipas standardeve te industrisë

09:30     Regjistrimidhe konfirmimi i kandidatëve

10:00     Prezantimi i Sistemeve Solare: On Grid, Off Grid, Hibrid On Grid, Hibrid Off Grid, Gjeneratoret Hibrid  (Phillipp)

11:30     Pauza kafes

12:00     Si te prezantoheni para klientve (Elton)

13:00     Dreka

14:00     Si bëhet matja në teori dhe informacioni që nevoitet të dergohet tek dizajnuesit e sistemeve (Phillipp)

15:00     Si bëhet matja në Praktikë

Kerkesat per kandidatet

  •  Të ketë deshirë dhe vullnet për të mësuar një profesion të ri
  • Përvojë në instalime elektrike (përparësi) 
  • Mosha: 20 deri 40 vjec 
  • Të mos ketë frike nga lartësitë
  • Në gjendje të mirë fizike dhe shëndetësore 
  • Njohje e Gjuhes Angleze (përparësi) 
  • Inxhinier të rinje ose apsolvent nga Fakulteti inxhinierik (përparësi)
  • Njohuri bazike të MS Office (Excel, Word, E-mail,,) dhe aplikacioneve IOS dhe Android 
  • Të jenë te paisur me një metër me gjatesi minimalisht 10 metra, me një foto aparat (mjafton edhe kamera e telefonave celular)

Trajnerët

Philipp

Energjitë e ripërtërishme janë e ardhmja e energjisë, shfrytezo momentin fito edhe ti një

aftësi të re dhe merr pjesë në trajnimin që ofron Solarkosova.

Shifemi së shpejti


Elton

Fito aftesi të reja prezantuese që do të shërbejnë gjithë jetën

Ju presim!


Partnerët

Philipp

Energjitë e ripërtërishme janë e ardhmja e energjisë, shfrytezo momentin fito edhe ti një

aftësi të re dhe merr pjesë në trajnimin që ofron Solarkosova.

Shifemi së shpejti


Garancia

Një tregues i cilësisë së produkteve është garancia që

kompania prodhuese ofron për ta. Në rastin e paneleve fotovoltaik, firmat

Axitec dhe Luxor ofrojnë të dyja 15 vite garanci për produktin dhe 25 vite

garanci për rendimentin e tij. Per inverterat, firmat SMA, Kostal dhe Fronius japin 5 vite garanci e cila mund të zgjatet edhe më tepër.

Kontrolli i fuqisë

Për të siguruar që performanca e paneleve fotovoltaike është

brënda tolerancës së specifikuar nga prodhuesi kryhet kontrolli i fuqisë. Kjo do të thotë që performanca e disa paneleve të zgjedhur rastësisht matet në kushte standarte testimi (STC) nga institucionet e ndryshme kërkimore.

Kontrolli i jetëgjatësisë

Përtë siguruar që jëtëgjatësia e paneleve përputhet me jetëgjatësinë e reklamuar nga prodhuesi përdoren dy teste:

Testi i lidhjes së laminatit:

Lidhja midis xhamit te jashtëm, qelizave fotovoltaike,

EVA (ethylene vinyl acetate) dhe shtresës së pasme është tepër e rëndësishme për qëndrueshmerinë e paneleve. Për këtë arsye testohet lidhja midis shtresave të ndryshme të një paneli dhe

përcaktohet fortësia e saj. 

  

 Testi i thyerjes së qelizës/mikro-krisjeve:

Të ashtuquajturat imazhe elektrolumineshence përdoren për

të testuar qelizat e panelit për thyerje ose mikro-krisje. Kjo siguron që

panelet janë në një gjëndje pune optimale.

Një investim për të ardhmen tuaj

Garancia e paneleve fotovoltaik që ne ofrojmë ështe 20vite dhe sipas përllogaritjeve, një investim në panelet fotovoltaik e shlyen vetveten në 4-5 vite. Pra, për të paktën 15 vitet në vijim ju do të përfitoni energji elektrike falas. Sipas parashikimeve çmimi i energjisë elektrike ka tendencë rritjeje, gjë e cila në planin afatgjatë favorizon përdoruesit e paneleve fotovoltaike.

Shembuj Impiantesh

Residencial

Konsumi*

~ xxx €/muaj

(10,000 kWh/vit)

Panele

12 Panele Sipërfaqa

~ 35 m2

Prodhimi **

~ xxx€/muaj

(~ 5,000 kWh/vit)

ROI***

 ~ 7 ViteBiznes i vogël

Konsumi

~ xxx €/muaj

(32,000 kWh/vit)

Panele

40 Panele

Sipërfaqa

~ 110 m2

Prodhimi

~ xxx €/muaj

(~ 16,000 kWh/vit)

ROI

~ 5 Vite

Hotel

Konsumi

~ xxx €/muaj

(130,000 kWh/vit)

Panele

162 Panele

Sipërfaqa

~ 450 m2

Prodhimi

~ xxx €/muaj

(~ 65,000 kWh/vit)

ROI

 ~ 4.5 Vite
Industri

Konsumi

~ xxx €/muaj

(300,000 kWh/vit)

Panele

380 Panele

Sipërfaqa

~ 1000 m2

Prodhimi

~ xxx €/muaj

(~ 150,000 kWh/vit)

ROI

 ~ 4 Vite