KJO BËHET E MUNDUR NGA

Ekipi ynë

Arsimi

Ekonomist i Diplomuar dhe

MBA nga IEDC Bled

Përvojat kryesore në fushën e energjisë

Ristrukturimi i operatorit te shpërndarjes në

Shqiperi si konsulent tek A.T.K earney

Drejtor Menaxhues per kompaninë tregëtare të energjisë për Shqiperi dhe Kosovë/

Axpo Kosova dhe Axpo Albania

Agron

CEO dhe pronar

agron.jetishi@solarkosova.com

Arsimi

Inxhinier

Elektrik i Diplomuar

Përvojat kryesore në fushën e energjisë

KOST, një listë e gjatë me projekte energjetike, ku Krista ka qenë dizajnues, mbikqyrës, dhe implementues i projekteve, per klientë te ndryshëm familjar, institucione publike dhe biznese nga industri te ndryshme.

Kristë

Shef i departamentit teknik dhe të Inxhineringut

info@solarkosova.com

Arsimi

Inxhinier Elektrik nga Universiteti RWTH Aachen, Gjermani

Përvojat kryesore në fushën e energjisë

Philipp ka realizuar një varg projektesh në Gjermani dhe në Ballkan dhe është një ndër ekspertët më të mirë të industrisë në sferën e konfigurimit të sistemeve.

Philipp

Përgjegjës i konfigurimit te Sistemeve Fotvoltaike

info@solarkosova.com

Arsimi

Inxhinier Elektrik nga Universiteti RWTH Aachen, Gjermani

Peërvojat kryesore në fushen e energjisë

Bruno, ka realizuar një varg projektesh në Gjermani dhe në Ballkan. Ka një pervojë pergjatë gjithë zingjirit të punës nga dezajni deri ne instalim dhe mbikqyrje. Në ekipin tonë Bruno është një ndër ekspertët më të mirë të industrisë në sferën e dezajnimit, projektimit dhe instalimit te sistemeve fotovoltaike.

Bruno

Përgjegjës i dizajnimit dhe instalimit të Sistemeve Fotovoltaike

info@solarkosova.com

Arsimi

Inxhinier Elektrik nga Universiteti RWTH Aachen, Gjermani

Përvojat kryesore në fushën e energjisë

Elton, është përfshirë në një varg projektesh të energjisë së ripërtrishme në Ballkan. Ka një përvojë pergjatë gjithë zingjirit të punës kryesisht aspektet financiare.

Elton

Përgjegjeës financiar

info@solarkosova.com

Arsimi

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në Universitetin e Prishtinës, Kosovë

Drejtimi: Energjetikë industriale

Pervojat kryesore në fushën e energjisë

KEK (Korporata Energjetike e Kosovës) Pozita: Inxhinier Udhëheqës i Energjetikës  Prizren, Kosovë  2002 – 2003

KEK (Korporata Energjetike e Kosovës )Pozita: Udhëheqës i Sektorit të Zhvillimit   Prizren, Kosovë  2004- 2005

KEK (Korporata Energjetike e Kosovës)Pozita: Inxhinier Udhëheqës për Planifikim dhe Zhvillim    Prizren, Kosovë 2006-2008

KEK/KEDSPozita: Inxhinier Udhëheqës i Matjeve  Prizren, Kosovë 2009 – 2015 KEDSPozita: Koordinator i Ekipit të Matjeve,   Prizren- Kosovë 2015 – 2016                                                                                                                                      

Samir

Përgjegjës për projektim dhe mbikqyrje të sistemeve solare

info@solarkosova.com

Arsimi

Ekonomist

Pervojat Kryesore

Ka menagjuar operacionet e te gjitha projekteve te konsulences ne fushen e energjis per JENOMA

Lekë

Përgjegjës i operacioneve

info@solarkosova.com

Arsimi

Teknik i ndërtimtarisë

Pervojat kryesore

Elbasani është një profesionist në fushën e marketingut i cili shquhet me kreativitetin e tij dhe zgjidhjet drejtuar tek konsumatori. Ai na bashkohet ne ekipin tonë nga pozita e CEO së një TV stacioni. Elbasani ka shumë pervojë në komunikim, media sociale dhe është një person që ofron zgjidhje për konsumatorin.

Elbasan

Përgjegjës i marketingut

info@solarkosova.com