Matja dhe dizajnimi

i sistemit

•Matja ne teren e objektit

•Plani i projektit

•Marrja e konsumit dhe e faturave per 12 muajt e fundit

•Dizajnimi i zgjidhje se bazuar ne disa scenario  me rekomandim per scenarion e preferuar


Projekti teknik

dhe financiar

•Pergatitja e projektit teknik perfshire te gjitha

kompenentet me detaje te prodhuesit

•video dhe/ose foto 3D te projektit

•Pergatitja e projektit financiare me detaje qe

specifikojne ROI, Investimin, Perfitimin e plote

Aprovimet dhe Instalimi

Me ekipin më profesional

•Marrja e te gjitha aprovimeve nga te gjitha autoritetet

(KEDS, KESCO, ERO, Komuna)

•Instalimi i sistemit konform planit teknik dhe pelqimeve

Konfigurimi

I sistemit

•Konfigurimi nga ekspertet ne ate menyre qe te jep

maksimumin e prodhimtaris konform kufizimeve ligjire dhe rregullative ne Kosove, gje e cila ne te shumten e rasteve nuk kryhet siq duhet ose kryhet qe me pastaj ka shume pasoja per konsumatorin

•Testimi

Mirëmbajtja

dhe shërbimet

•Mirembajtja per vitin e pare eshte e perfshire ne oferte

•Per konsumatoret tane ne vazhdimesi do kemi sherbime si ne procesin e gjetje se financimit, pastaj “post instalation” asistence ne cfardo lloje shqetesimi qe munde te kene ne lidhje me sistemin.

•Garanci deri ne 25vjet (per lloje te caktuara edhe deri ne 50 vjete) te performances  te mbeshtetur me garanci bankare 

Na kontaktoni

Na kontaktoni tani

Ekipi ynë është i gatshëm të iu përgjigjet kërkesave tuaja