Mundësi për të kontrolluar dhe monitoruar instalimet në mënyrë efikase

Në Intersolar 2019 kompania Solare Datensysteme prezantoi sistemin e ri të menaxhimit të energjisë Solarlog Base dhe Solarlog Web Enerest 4.0.

Prodhimi i ardhshëm Solarlog kombinon funksionalitetin dhe fleksibilitetin nëpërmjet efikasitetit më të madh në kontrollin, rregullimin dhe monitorimin e sistemeve diellore. Së bashku me portalin e ri online Solarlog Web Enerest 4.0, moduli hardverik formon një paketë të plotë.
Kjo përfshin karakteristika të shumta, të tilla si vetë-zbulimi i gabimeve të sistemit. Për operatorin e sistemeve, kjo do të thotë zgjidhje e shpejtë e problemeve në sajë të proceseve të thjeshta dhe kursimeve të kohës dhe kostos në të ardhmen.
Operatori i impiantit është i pajisur me të gjitha të dhënat e nevojshme për analizën e gabimeve në lidhje me kontekstin. Zhvilluesi i softuerit SDS premton se ai do të arrijë qëllimin e tij për eliminimin e gabimit dhe garantimin e operimit të qetë të sistemeve më shpejtësi dhe me lehtësi. (MFO)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *