INVERTER

SMA Solar Technology​​

Kompania gjermane SMA ka arritur të fitoj një pozicion lider në tekonologji falë prodhimit dhe zhvillimit të inverterave dhe pajisjeve kontrolluese për impiantet fotovoltaike. SMA mundëson inverterin e duhur për çdo lloj  impianti. 

SMA Sunny Boy 1.5 kVA – 5.0 kVA

 • Njëfazor
 • 1.5 kVA – 5.0 kVA
 • 8.8 kg
 • 435 x 470 x 176 mm

SMA Sunny Tripower 5.0 kVA – 12.0 kVA

 • Trefazor
 • 5 kVA – 12 kVA
 • 37 kg – 38 kg 
 • 470 x 730 x 240 mm

SMA Sunny Tripower 15.0 kVA – 25.0 kVA

 • Trefazor 
 • 15 kVA – 25 kVA
 • 61 kg
 • 661 x 682 x 264 mm

Kostal Solar Energy

KOSTAL Solar Electric GmbH, me qënder në Freiburg, Gjermani, u themelua në 2006 si nën degë e KOSTAL Group, një kompani familjare historia e të cilës daton që pothuajse para 100 vitesh. Kompania është përgjegjëse dhe për reklamimin e produktit të tyre PIKO Inverter si dhe ofron për klientet shërbim teknik

Kostal PIKO MP 1.5 kVA – 4.2 kVA

 • Njëfazor
 • .5 kVA – 4.2 kVA
 • 9.1 – 9.6
 • 608 x 340 x 122 m

Kostal PIKO EPC 36.0 kVA

 • Trefazor 
 • 36.0 kVA
 • 51 kg
 • 540 x 700 x 265 mm

Kostal PIKO 3.0 kVA – 20.0 kVA

 • Trefazor
 • 3.0 kVA – 20 kVA
 • 22 kg – 48.5 kg
 • 385 x 500 x 222 mm – 540 x 700 x 265 

Fronius International​

Emri Fronius është bërë sinonim i punës intensive kërkimore për zgjidhjet inovative për më shume se 70 vite dhe ka efiçens perfekte në çdo produkt. Fronius është fokusuar në sektorin e energjinë diellore që prej vitit 1992.

Fronius Galvo 1.5 kVA – 3.1 kVA

 • Njëfazor
 • 1.5 kVA – 3.1 kVA
 • 16.4 kg – 16.8 kg
 • 645 x 431 x 204 mm

Fronius Primo 3.0 kVA – 8.2 kVA

 • Njëfazor
 • 30 kVA – 8.2 kVA
 • 21.5 kg
 • 429 x 627 x 206 mm

Fronius Symo 3.0 kVA – 8.2 kVA

 • Trefazor
 • 3.0 kVA – 8.2 kVA
 • 156 kg – 21.9 kg
 • 645 x 431 x 204 mm 

Fronius Symo 10.0 kVA – 20.0 kVA

 • Trefazor
 • 5.0 kVA – 20 kVA
 • 34.8 kg – 43.4 kg
 • 725 x 510 x 225 mm

ABB

Inverterat fotovoltaik ABB janë të bazuara në 40 vjet të zhvillimit teknik në teknologjinë e inverterave. ABB ka një gamë të plotë të inverterave fotovoltaik, që variojnë nga inverter të vegjël, pa transformatorë, me një fazë deri tek inverterët qëndror me disa qindra kilovat.

Fronius Symo 10.0 kVA – 20.0 kVA

 • Trefazor
 • 3.0 kVA – 4.2 kVA
 • 15 kg
 • 553 x 418 x 175 mm

ABB TRIO 5.8 kVA – 8.5 kVA

 • Trefazor
 • 5.8 kVA – 8.5 kVA
 • 25 kg – 28 kg
 • 641 x 429 x 220 mm

ABB TRIO 20.0 kVA – 27.6 kVA​

 • Trefazor
 • 20.0 kVA – 27.6 kVA
 • 70 kg – 75 kg
 • 1061 x 702 x 292 mm

ABB PRO 33.0 kVA

 • Trefazor
 • 33 kVA
 • 66 kg
 • 740 x 520 x 300 mm

INVERTER OFF GRID

Victron Energy

Victron Phoenix VE.Direct 250 VA – 1200 VA

 • True sine wave inverter 
 • 250 VA – 1200 VA
 • 230V or 120V AC 
 • 12V, 24V or 24V DC
 • 2.4 kg – 7.4 kg
 • 86 x 165 x 260 mm – 117 x 232 x 327 mm

Victron Phoenix Compact 1200 VA – 2000 VA

 • True sine wave inverter 
 • Trefazor 
 • Mund te lidhen paralel
 • 1200 VA – 2000 VA
 • 230V AC 
 • 12V or 24V DC 
 • 10 kg – 30 kg 
 • 375 x 214 x 110 mm – 444 x 328 x 240 mm

Victron Phoenix 3000 VA – 5000 VA

 • True sine wave inverter 
 • Trefazor 
 • Mund te lidhen paralel
 • 3000 VA – 5000 VA
 • 230V AC 12V, 24V or 48V DC
 • 10 kg – 30 kg 
 • 375 x 214 x 110 mm – 444 x 328 x 240 mm

Victron MultiPlus 500VA – 1200VA

 • True sine wave inverter & battery charger
 • 500 VA
 • 230V AC 12V, 24V or 48 DC 
 • 20A, 10A or 6A 
 • 4.4 kg  
 • 311 x 182 x 100 mm

Victron MultiPlus 800 VA – 5000 VA

 • True sine wave inverter & battery charger
 • Trefazor 
 • Mund te lidhen paralel
 • 1 AC Input & 2 AC Output
 • 800 VA – 5000 VA
 • 230V AC 
 • 12V, 24V or 48V DC
 •  10 kg – 30 kg 
 • 375 x 214 x 110 mm – 444 x 328 x 240 mm

Victron Quattro 3000VA – 15000VA

 • True sine wave inverter & battery charger
 • Trefazor 
 • Mund te lidhen paralel
 • 2 AC Input & 2 AC Output
 • 3000 VA – 15000 VA
 • 230V AC
 • 12V, 24V or 48V DC
 • 19 kg – 72 kg 
 • 362 x 258 x 218 mm – 572 x 488 x 344 mm