NGROHJE DIELLORE

HT 300 Magazinimi i ujit të pijshëm

ERM 300 ltr 1x Shkëmbyes nxehtësie

Njësia e magazinimit të mbuluar me fletë me një regjistër, tip ERM; 160, 200, 300, 400 dhe 500 litra. Me një fllanxhë për E-ndërtuar në seri ngrohës EBH / RDU ose ndërtuar në tub fin shkëmbyes nxehtësie RWT, një enamel spirale të performancës të lartë.

WT-B58-30 Kolektor Tubular Westech Solar Technology Wuxi

Ndërtim i fortë i bërë nga alumini bakri dhe qelqi, duke marrë parasysh korrozioni dhe zgjerimin termik. Transferimi më i mirë i nxehtësisë drejtpërdrejt nga kondensatori qarkullues. 

Një kolektor që tejkalon funksionalitetin dhe dizajnin e konkurrentëve të saj.

Lëngu diellor Wesol HTS 20 litra pa VOC

Lëngu i transferimit të ngrohjes, i gatshëm për përdorim, pa mbetje, për  sistemet diellore  dhe  pompat e nxehtësisë  me ngarkesë të lartë termike